Danh sách ủng hộ tuần 1 tháng 10 năm 2020

Danh sách ủng hộ tuần 1 tháng 10 năm 2020

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,080,824,802 đồng.
Xem tiếp
Danh sách ủng hộ tuần 5 tháng 9 năm 2020

Danh sách ủng hộ tuần 5 tháng 9 năm 2020

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 965,276,904 đồng.
Xem tiếp
Danh sách ủng hộ tuần 4 tháng 9 năm 2020

Danh sách ủng hộ tuần 4 tháng 9 năm 2020

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,300,947,300 đồng.
Xem tiếp
Danh sách ủng hộ tuần 3 tháng 9 năm 2020

Danh sách ủng hộ tuần 3 tháng 9 năm 2020

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,092,729,573 đồng
Xem tiếp
Danh sách ủng hộ tuần 2 tháng 9 năm 2020

Danh sách ủng hộ tuần 2 tháng 9 năm 2020

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 971,817,085 đồng.
Xem tiếp
Danh sách ủng hộ tuần 1 tháng 9 năm 2020

Danh sách ủng hộ tuần 1 tháng 9 năm 2020

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,187,881,444 đồng.
Xem tiếp
Danh sách ủng hộ tuần 4 tháng 8 năm 2020

Danh sách ủng hộ tuần 4 tháng 8 năm 2020

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 807,264,856 đồng.
Xem tiếp
Danh sách ủng hộ tuần 3 tháng 8 năm 2020

Danh sách ủng hộ tuần 3 tháng 8 năm 2020

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,585,698,941 đồng.
Xem tiếp
Danh sách ủng hộ tuần 2 tháng 8 năm 2020

Danh sách ủng hộ tuần 2 tháng 8 năm 2020

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,706,707,879 đồng.
Xem tiếp
Danh sách ủng hộ tuần 1 tháng 8 năm 2020

Danh sách ủng hộ tuần 1 tháng 8 năm 2020

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,794,554,844 đồng.
Xem tiếp
Danh sách ủng hộ tuần 5 tháng 7 năm 2020

Danh sách ủng hộ tuần 5 tháng 7 năm 2020

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 969,988,407 đồng.
Xem tiếp

Xót thương người phụ nữ quần quật với rác thải, thoi thóp mong chờ sự sống

(Dân trí) - Khối u trong phổi chèn ép đến không thở được, bên hông trái mọc thêm 1 khối u lớn cộng thêm vô số u hột chi chít khắp trên da. Chị Thảo nằm bất động trên giường, thoi thóp cầu xin sự giúp đỡ.

Video1 - 5 / 14