Nước sông Lam dâng cao, nhiều nơi ngập cục bộ

Ngày 20-21/10, mực nước sông Lam dâng cao khiến nhiều nơi ngập cục bộ. (đọc thêm)